محورهای همایش:

محور مدیریت کسب و کار

مدیریت مهندسی کسب و کار

مدیریت پروژه کسب و کار

  مدیریت عرضه و تقاضا در کسب و کار

مدیریت مشتری در کسب و کار

مدیریت منابع انسانی در کسب و کار

مدیریت سیستم های اطلاعاتی در کسب و کارهای متوسط و بزرگ

مهندسی سیستم و تجزیه و تحلیل

بحران و مدیریت ریسک در کسب و کار

تجارت الکترونیک و نقش آن در کسب و کار

کنترل کیفیت

دولت الکترونیکی و تاثیر آن بر بهبود فضای کسب و کار

 تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوظهور

مدیریت بازاریابی و فروش

فرایند تصمیم گیری

سیستم اطلاعات جغرافیایی

نوآوری در فن آوری

نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت بحران کسب و کار

اخلاق و کسب و کار

نقش رسانه ها در بهبود فضای کسب و کار

مدیریت هزینه در کسب و کار

کسب و کار هوشمند

قوانین کسب و کار

مدیریت ارتباط

آمار کسب و کار

کار آفرینی

و سایر محورهای مرتبط با مدیریت کسب و کار

 

محورهای حسابداری

 

پژوهش محوری حسابداری

آموزش توسعه حرفه‌ حسابداری و حسابرسی

اندیش‌پایه‌ها، مبانی فلسفی و نظری حسابداری

حسابداری، فرهنگ و توسعه دانش مالی

نقش راهبری شرکتی در فرهنگ سازمانی و بهبود گزارشگری مالی

نقش‌آفرینی حسابداری و حسابرسی در اقتصاد مقاومتی

مدیریت هزینه در اقتصاد مقاومتی

استانداردهای بین المللی، چالش ها و فرصت ها

سلامت مالی ومالیاتی، شفافیت اطلاعات و بازار سرمایه

آخرين دستاوردهای علمی حسابداری ايران و جهان

نيازهای امروز پژوهشی كشور در حوزه مسائل مالی و حسابداری

آموزش حسابداری و راه­های توسعه و بهبود شيو­ های آن

حسابداری، حسابرسی و تحولات فناوری اطلاعات

حسابداری، بانكداری و ماليه اسلامی

نقش اطلاعات حسابداری درتصميم گيری مديران و بهبود اقتصاد كشور

قانون ماليات و حسابداری ماليات بر ارزش افزوده

كارآيی بازار سهام در ايران

اخلاق در حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و نقش آن بر گزارشگری مالی

اخلاق حرفه ‌ای حسابداری و تاثیر آن برتداوم ارزش ‌آفرینی

اخلاق در حسابداری از دیدگاه تهیه‌کنندگان و استفاده‌ کنندگان ازصورت های مالی و گزارشگری مالی

حسابرسی صورت­های مالی و نقش آن درکشف، پیشگیری از تقلب و فساد مالی

حسابداری اسلامی موانع و مشكلات استقرار ضوابط اخلاقي در حرفه ‌حسابداري و حسابرسي

حسابداری مدیریت کاهش قیمت بهای تمام ‌شده کالاو خدمات در شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی

حسابداری مدیریت و نقش آن در موفقیت شرکت ها و سازمان ها

محاسبه و مدیریت قیمت تمام‌ شده در شرایط کنونی

تکنیک ها و ابزارهای کاهش قیمت تمام شده در شرایط کنونی

هدفمندی یارانه‌ها و قیمت تمام ‌شده محصولات و خدمات

بودجه‌بندی، کنترل بودجه‌ای و مراکز مسئولیتی

حسابداری مدیریت و بودجه ‌ریزی عملیاتی شناور

حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد

حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمانی

شـنـاسـايـي دارایي‏هـاي نـامـشـهـود

حسـابداري سـرمايه فـكـري و نـامـشـهـود

ارزش‏گذاري سرمايه فكري

سرمايه فكري و زنجيره ارزش

سنجش و ارزيابي سرمايه فكري

ارزيـابـي و سـنـجش دارايـي‏هـاي دانـشي

ارزيابي و سنجش مالكيت فكـري

اظهارنامـه ‏مالي واظهارنـامه سرمـايـه فكـري

حسابداري سرمايـه انسانـي

روش‏هـاي تنظيم ترازنامه، اظهـارنامه و گزارش سـرمـايـه فـكـري و نـامـشـهـود

نقش اطلاعات حسابداری، افشا و اثرات آن در بازار سرمایه

نقش اطلاعات حسابداری در ارزیابی بازار سرمایه

نقش اطلاعات حسابداری و حسابرسی در شفافیت اطلاعات

تاثیر شفاف‌سازی اطلاعات در شرایط اقتصادی کشور

نقش اطلاعات حسابداری درارزیابی شرکت

توقعات بازار سرمایه از حسابداری

توقعات حسابداری از بازار سرمایه

چالش­هاي تحقيقات حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري در ايران

رويكردهاي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري

مباحث جديد مديريت مالي در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيك­هاي مديريت مالي

مباحث جديد حسابداري مديريت در جهان و چگونگي بومي سازي تكنيك­هاي حسابداري مديريت

بازاريابي مالي و رويكر دهاي ارتقای سرمايه گذاري پايدار

به كارگيري ابزارهاي ملي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري

استاندارد سازي ملي براي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري

حسابداري دولتي و پاسخگويي و انضباط مالي

چگونگي و ميزان پژوهش‌هاي حسابداري موثر بر صنعت ايران طي دو دهه ‌گذشته

چشم انداز دانشکده هاي حسابداري ايران

بررسي ساختار و كم وكيف نهادهاي واسط بين دانش حسابداري و صنعت

پيامدهاي اجراي فاز دوم لايحه‌ هدفمند كردن يارانه‌ها و تاثيرات آن بر حسابداري و حسابرسی

نقش حسابداري در كنترل و تخصيص هرچه بهتر منابع سازمان و جامعه

نقش نهادهاي مالي در توسعه اقتصاد کشور

نقش حسابداري دربازارهاي پول، سرمايه و بيمه

جايگاه حسابداري درنقشه جامع علمي کشور و سند تحول علمي

اهميت و نقش حسابداري مديريتي درافزايش كارایي سازمان

اهميت، چالش‌ها و راهكارهاي اجرايي حسابداري نظام‌هاي نوين مالياتي

چالش حسابرسي مالياتي، تشخيص وموانع نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي درايران

نقش رسانه‌ها در ارتقاي دانش عمومي حسابداري مردم

نقش حسابداري و حسابرسی درتامين و ارتقاي سلامت نظام اداري و پيشگيري ازفساد

ضرورت و چگونگي اجراي حسابرسي عملکرد

تبيين و ارزيابي نقاط ضعف کنترل هاي داخلي و تاثير آن بر سلامت نظام اداري

ضرورت وچگونگي اجراي حسابرسي داخلي مبتني بر ريسک

چگونگي تاثير حسابداري بر توسعه ‌فرهنگي جامعه

چگونگي تاثير فرهنگ جامعه بردانش و حرفه ‌حسابداري و حسابرسي

مباني، چالش‌ها ‌و راهكارهاي توسعه ‌فرهنگ پاسخگويي

عوامل موثر بر جلب اعتماد مخاطبان گزارشات حسابداري و حسابرسي

عوامل موثر بر رضايتمندي شغلي اعضاي خانواده ‌حسابداري

نقش رضايتمندي شغلي حسابداران در افزايش بهره‌وري منابع سازمان

آخرين دستاوردهاي علمي حسابداري ايران و جهان

سيستم هاي اطلاعات حسابداري

نقش اطلاعات حسابداري درتصميم گيري مديران و بهبود اقتصاد كشور

اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت ها

نقش حسابداران و حسابرسان در حماسه اقتصادي

نقش حسابداري در توسعه بازار سرمايه

آموزش حسابداري و راه هاي توسعه و بهبود شيوه هاي آن

تحولات فناوري اطلاعات و آموزش حسابداري

تحولات فناوري اطلاعات و حرفه‌ حسابداري

تحولات فناوري اطلاعات و حسابرسي

تحولات فناوري اطلاعات و فرهنگ سرمايه ‌گذاري

تحولات فناوري اطلاعات و نرم ‌افزارهاي حسابداری

مشكلات تطبيق نرم‌ افزارهاي حسابداري ايراني با واقعيت‌هاي حرفه

مشکلات ناشي از عدم وجود برخي از داده هاي صورت هاي مالي در نرم افزارهاي حسابداري يا عدم تطبيق آن ها با صورت هاي مالي

 

محورهای اقتصادی :

اقتصاد کاربردی بارویکرد ملی

اقتصاد بازرگانی کاربردی

اقتصاد انرژی کاربردی

اقتصادسنجی کاربردی

اقتصاد پولی کاربردی

اقتصاد کشاورزی کاربردی

اقتصاد مدیریت کاربردی

اقتصاد محیط زیست کاربردی

اقتصاد منابع کاربردی

اقتصاد شهری و روستایی کاربردی

اقتصاد برنامه ریزی کاربردی

اقتصاد بخش عمومی کاربردی

تجارت بین الملل کاربردی

فرهنگ ديني و اصلاح رفتارهای اقتصادی

فرهنگ سازی در جهش اقتصاد ملی و جهاد اقتصادی

فرهنگ سازی حرکت به سوی الگوی ایرانی، اسلامی توسعه و پیشرفت

فرهنگ سازی اصلاح الگوی مصرف نامناسب در بخش های اقتصادی

فرهنگ کار، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی

فرهنگ سازی حمایت از تولیدات داخلی

نقش فرهنگ قومی، مذهبی در توسعه اقتصادی کشور

نقش سبک زندگی و فرهنگ مصرف کالای داخلی دررونق بخشی به تولید ملی

اهمیت سرمایه گذاری، اشتغال و بهره وری برای نائل شدن به اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی و تحقق اصل 44 قانون اساسی

اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و تحریم های اقتصادی

اقتصاد مقاومتی و اثرات آن بر نظام های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

ارتباط بین تحریم های اقتصادی و اقتصاد مقاومتی

ضرورت طراحی الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی

مبانی اسلامی نظريه پيشرفت

اصول و مبانی پيشرفت در حوزه اقتصاد

جهان بینی اسلامی و دلالت آن بر الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی

چالش های به کارگیری مفاهیم و دلالت های اقتصاد اسلامی در مواجهه با مسائل اقتصاد ایران

تحریم ها و فرصت های بین المللی در ارتقا تولید ملی

نحوه تقویت و ارتقا جایگاه بخش خصوصی درتولید ملی

راهبردهای تجاری سازی تولیدات ملی

نقش فرصت های سرمایه گذاری خارجی و بازارهای پولی و مالی بین المللی در تولید ملی و مدیریت تحریم ها

چالش ها و راهکارهای مدیریتی تولید ملی

شیوه های رقابت پذیری محصولات در بازارهای داخلی، منطقه ای و جهانی

نقش اقتصاد اسلامی در بهره وری تولید ملی

چالش ها و راهکارهای نظام بانکی در حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری ها