پژوهشگر گرامی


از طریق آدرس پست الکترونیکی زیر می توانید هرگونه سئوال، انتقاد یا پیشنهاد خود را مطرح نمایید.

2hbm.conf@gmail.com

 

شماره تلفکس دبیرخانه:

08138279654


شماره تماس ضروری: 

09198879081

09198879082