تاریخ های مهم :

مهلت ارسال مقاله :  20 دی  ماه 1398

اعلام نتایج داوری : حداکثر یک هفته پس از ارسال مقاله 

آخرین مهلت ثبت نام : 25 دی ماه 1398

زمان برگزاری : 4 بهمن ماه 1398